HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBs Årsredovisningar

Gå till årsredovisning från: 

 2016   2015   2014   2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

 2004    2003 


OBS! Nytt redovisningssystem. Årsredovisning för 2009 redovisas

fr.o.m. 2010-02-07 i en pdf-fil som du öppnar genom länken här ovan. 

HBK:s ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2008Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom. 1 till årsmötet 2009 avge följande verksamhets och förvaltningsberättelse.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Ordförande: P-A Söderdahl   V. ordf: Lennart Bjertsjö

Kassör: Bengt Palm   V. kassör: Peter Andersson

Sekreterare: Michael Andersson   V. sekr: Göran Olsson

Klubbmästare: Caj Jansson   Hamnförvaltare: Vakant

Hamnfogdar: Tommy Andersson och Lars Hall

Tillsyningsman Lugnet: Vakant  Ungd.Kommitte: Rickard Bremberg  

Miljöombud: Göran Lingfors

Styrelse suppl: Madis Tampöld  och  Hans Holm

 

Holmkommitten:

Madis Tampöld, Alf Lindroht, Jan Juhlen, Claes Högblom, Kenneth Högblom och Björn Högblom

Revisorer: Ewa Smedsberg och Marianne Rudberg.  Rev.suppleant: Lars Lindholm

SMBF: P-A Söderdahl

Festkommitten: Caj Jansson och Peter Skogblad

Sammankallande: Caj Jansson

Valberedning: Robert Arnald, Björn Högblom och Tommy Andersson

 

Val höstmötet 2008:

Klubbmästare: Caj Jansson, 1 år

Hamnfogde: Lasse Hall, 2 år

Hamnförvaltare: Vakant tills vidare

Holmkommitten: Jan Juhlén, Madis Tampöld, Alf Lindroth, Claes Högblom och Kenneth Högblom, 2 år

 

Medlemsantal och hamnplatser.

Medlemsantal 225 st (85 aktiva, 83 stödmedlemmar, 33 familjemedlemmar och 14 juniorer). Av medlemsantalet är 10 st hedersmedlemmar.

Klubben har fått 13 nya medlemmar och 25 har gått ur klubben.

Upplagda båtar 2007-2008 ett antal i Sätra och 11 st på Skogsö.

Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad I Sv.Sjö nr SBU-100-46

För 2009 är medlemskap tecknat I SSRS och Skärgårdsstiftelsen.

  

Möten under verksamhetsåret:

Tre medlemsmöten, årsmöte, vårmöte och höstmöte.

Tio protokollförda styrelsemöten.

Från ordförande: P-A Söderdahl

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN OCH SMBF:S REPRESENTANT 2007

Även 2007 har präglats av HBK:s problem efter uppsägning av både hamnplatser och uppläggningsplatser. Styrelsen i sin helhet har arbetat med detta.

Året som har gått har handlat både om möten med Idrottsförvaltningen, och SMBF, men även om etablering i Fisksätra.

Vi som har arbetat med detta är:

Göran Olsson

Tommy Andersson

P-A Söderdahl

Vi har haft ett flertal möten med både idrottsförvaltningen, gatu-fastighetskontoret och våra kontaktmän på Smbf. Dessa möten har handlat om

Utformningen av Henriksdalshamnen, möjlighet till en lastplats med sopmaja och bunkring av vatten, men även en kran att lyfta tex. motorer med. Vi har diskuterat om en vaktstuga/lokal som både HBK och sjöscouterna kan använda.  

Vi har diskuterat om framtida vinterplatser för medlemmar som ska ligga i Henriksdalshamnen, på förslag av idrottsförvaltningen så blir det Sätra uppläggningsområde, som visserligen fungerar bra men där HBK inte får några intäkter fast våra hamnfogdar är med och jobbar.

Diskussion om ekonomin fortsätter då vi blev lovade att ha ett  ”eget” område där.

Avtal har skrivits med Fisksätra båtklubb om 50 st sommar och vinterplatser.

För att vi ska få verksamheten att fungera sitter jag med på FBK´s styrelsemöten som kontaktperson och ordföranden för FBK Ulf Jansson sitter med på HBK´s styrelsemöten med samma funktion.

Ett stycken vågbrytande ponton i betong och två stycken pontoner i trä med betongflytkroppar har inhandlats. Bommar med tillbehör som vi lagt ut är dom ”gamla” från våra tidigare hyrda pontoner. Utläggning och diverse transporter lät vi en entreprenör, FJK utföra. De arbeten som berörde detta har HBK själva betalat, men arbeten som utfördes på FBK´s befintliga hamn har FBK själva betalat. Kostnaden för arbeten som har berört både HBK och FBK har vi delat på.

Samarbetet med FBK har fungerat väldigt bra.

 

Ordföranden

P-A Söderdahl.

 

Från Hamnförvaltaren:

Vakant

 

Från Tillsyningsman Lugnet

Vakant

 

Från Hamnfogdarna: Tommy och Lasse

Året började med ett antal arbetsplikter för att ”klä” de nya pontonerna med bommar och T-järn, samt viss komplettering på FBK:s bryggor. Det mesta materialet transporterades från våra uppläggningsplatser på Skogsö och Länna. Både HBK:s och FBK:s medlemmar var med vid dessa arbeten. FBK passade även på att byta ut de flesta flytkropparna på sina bommar, då de hade varit med i nästa 30 år.

På våren var det sjösättning på Skogsö ca 40 båtar från HBK, och på Sätra sjösattes ca 15 båtar från HBK, samt hjälpte till att sjösätta övriga båtar. För Sätra:s räkning har HBK en arbetsgrupp som  består av Hans Holm, Tommy Andersson, Lars Hall , som kör slamkryparna/traktorerna.

Senare under våren kopplade vi in nytt vatten och el, samt provisorisk lyse på de nya pontonerna. Nya lampstolpar är inhandlade och i år skall permanent lyse sättas upp.

Upptagningen skedde i år både i Skogsö och Sätra, ca 40 stycken på Skogsö, samt ca 12-15 i Sätra. Förutom störtregn ena upptagningsdagen, gick allt utan problem

Stort tack till alla medlemmar för arbetspliktsinsatserna 2008.

 

HOLMKOMITTÈNS RAPPORT 2008

Röjning av sly

Våren började med röjning av sly på holmen vilken har fortsatt under säsongen.

Vi såg också att holmens enda gran börjar att tacka för sig.

Loffe bryggan

Genomgång av våra bryggor framkom det att Loffe bryggans balkar är upprostade och skall bytas ut.

Bryggan kommer då att rivas och uppmonteras med ny balkkonstruktion.

Viss del av Loffe bryggan avstängdes troligtviss kommer hela bryggan att avstängas år 2009.

Currebryggan.

För att få tillgång till bryggplats skall Currebryggan utökas varför manskap utkallades till den 14/6 . Av önskade 15 personer kom en person varför det var svårt att bära över balken till rätt sida av ön. Alf skramlade ihop ett antal gäster som hjäpte oss att få över dessa på rätt sida av holmen en månad senare.

Gjutning av nya plintar har utförts och uppbyggnad har påbörjats .

Beräknas vara klart före midsommar 2009.

Jourbryggan

Är i stort behov att upprustas.

Bastun

Kenneth o Claes byggde duschplats vid bastun som har blivit mycket använd.

Visuell kontroll utfördes på bastuaggregatet ,möjligt att denna måste bytas ut nästa säsong.

Söderstugan.

Fundament till staketet  har renoverats.

Vedhuggarhelgen

Ett stort antal medlemmar och gäster var på holmen .

Vedboden fylldes och plankor bars över till Curre bryggan, tänk vad skönt det är när man är många.

Kvällen avslutades som vanligt med ärtsoppa och punsch.

Vi ser fram mot nya besök på holmen år 2009.

Holmkommittén

Alf – Björn – Claes – Jan - Kenneth – Madis.

 

Från Klubbmästare: Caj Jansson

På den första arbetsplikten när de nya bryggorna skulle förberedas var det ett 20-tal tappra medlemmar som var på plats. Vi hade hamburgergrillning på bryggan i kylan vilket var uppskattat av alla som slet hårt med upptagning av bommarna.

Lite senare på våren bjöd Fisksätra in oss på deras årliga räkfrossa på bryggan i hamnen. Det var mycket trevligt och uppskattat av alla medlemmar som var där.

Midsommar på Båtskobb bjöd på blåsigt men soligt väder. Det var ca 45 personer som deltog i det gemensamma långbordet på ängen. Var och en dukade upp sin egen sillunch och så åt och sjöng vi tillsammans. De lyckliga lotterivinnarna vann de fantastiska korgarna som var vinsterna på lotteriet. Innan hade midsommarstången klätts med de blomster som gick att finna på ön samt medtagna lövruskor. Fiskdamm fanns för stora och små och på kvällen var det dans uppe i logen medan solen gick ner och upp.

På kräftskivan började vi med samling i kökshuset för Oktoberfest med humpa humpa, god öl och korvar. Det var fullt och stämningen var hög och god. Mot kvällen samlades alla uppe i logen för den årliga kräftskivan. När kräftorna var slut delades lotterivinsterna ut till de glada vinnarna som fick både dryck och presentkort. Sedan var det dans och korvkiosken öppnade.

På vedhuggarhelgen var det ca 20 tappra personer som hade slutit upp.

Som vanligt grillade vi hamburgare till lunch och senare serverades ärtsoppa med punch. Fönster målades på köksstugan, veden till sommarens bastubad höggs upp och vi bar över virket till bryggorna på östsidan.

Nästa festlighet på Lilla Båtskobb blir midsommar, hoppas vi ses då!

Hälsningar från klubbmästare Caj Jansson med festkommittén; Peter Skogblad

                     

Från Ungdomsledaren: Richard
Under 2008 har samarbetet mellan HBK och Hammarby Sjöscoutkår fungerat lika bra som tidigare år.

Scoutmöten har hållits varje tisdag, i GlashusEtt, i Sjöstan. Miniorscouterna har träffats varannan tisdag och Junior/Patrullscouter varannan.

Båtarna ligger nu på vinterförvaring i Sätra. Vi har nu en Avanti, en 606, en stortriss och tre finska scoutjollar.

Vi har fått låna en lokal av Fabege på Ljusslingan 2 vid Luma för att ha vår utrustning, segel och flytvästar. Där har vi nära till vår egen brygga som vi lagt ut framför biblioteket.

Under maj och juni så seglade vi i Hammarby Sjö. Inga större missöden, förutom en kappsejsning i farleden med en scoutjolle. Besättningen lyckades på egen hand att få båten på rätt köl. Med självläns så tömdes båten snabbt.

I juli så seglade två ledare och tre scouter till Ornö med Avantin. Det blåste på bra,11-12 m/s och vi tog oss från Hammarby till Ornö på sex timmar. Det är snabbt med tanke på att båten bara är sex meter och vi hade revat storsegel.

I juli blev också både vår gamla J-17 och följebåten stulna vid bryggan inne i Hammarby Sjö. Vi har inte fått tillbaks dem men tror att det har löst sig med försäkringsbolaget nu.

Under den regnigaste och blåsigaste veckan på hela sommaren hade vi läger på Vässarö. Trots vädret hade vi en jättefin vecka uppe i Roslagen.

Ledarna och de äldsta scouterna var ute med Biscaya, scouternas skolfartyg den första helgen i september.

Under augusti och september så fortsatte även kvällsseglingarna i Hammarby.

Första helgen i oktober så seglade vi båtarna till Sätra. Scouterna övernattade på Fågelön och tog upp båtarna på söndagförmiddagen.

I november så hade vi en övernattning på Lemshaga. Under jullovet var våra tre äldsta patrullscouter på ledarutbildning på Gillwell, Sörmland. Det var riktigt kallt, -20 grader några av nätterna.

Vi håller nu på att planera sommarens aktiviteter för 2009. Vi kommer under v. 33 att ha seglarläger på Lilla Båtskobb. Det ska bli roligt att komma till holmen med ett gäng ungdomar och liva upp.

Det finns ett stort intresse för sjöscouterna och våra tre avdelningar för
patrull, junior och miniorgrupper är fullbelagda. Uppmanar trots det
HBK-medlemmar att få med sina barn i sjöscouterna. Vi har verksamhet för barn från 7-14 år och vill utöka detta med äldre barn. Det kommer över tiden att lösa sig. De flesta barn börjar mellan 7-9 år.

/Richard

 

Från Miljöombudet: Göran

Miljöstationen på Skogsö har fungerat bra, och båda toaletterna (Fisksätra och Skogsö) har varit i drift och underhållits under året.

I år måste vi bygga upp en ”klack” inuti miljöstationen så att vid eventuellt oljeläckage stannar allt kvar.

Tänk på att i dagsläget kommer vi inte ha någon miljöstation i Fisksätra, utan sköt om era oljebyten och sådant på Skogsö innan sjösättningen, så kan ni utnyttja miljöstationen som är placerad där.

 

Ekonomisk rapport: Bengt, P-A

Ekonomisk rapport angående resultat för år 2008 och budgetförslag för år 2009.

 Enligt bifogad rapport.

 

Styrelsens förslag:

Att driftresultatet överförs i ny räkning för år 2009.

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.

 

  Åter till sidans början  

 

 


HBK:s ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2007Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom. 1 till årsmötet 2008 avge följande verksamhets och förvaltningsberättelse.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Ordförande: P-A Söderdahl   V. ordf: Lennart Bjertsjö

Kassör: Bengt Palm   V. kassör: Peter Andersson

Sekreterare: Michael Andersson   V. sekr: Göran Olsson

Klubbmästare: Caj Jansson   Hamnförvaltare: Vakant

Hamnfogdar: Tommy Andersson och Lars Hall

Tillsyningsman Lugnet: Vakant  Ungd.Kommitte: Rickard Bremberg  

Miljöombud: Göran Lingfors

Styrelse suppl: Madis Tampöld  och  Hans Holm

 

Holmkommitten:

Madis Tampöld, Alf Lindroht, Jan Juhlen, Björn Högblom och Kenneth Högblom

Revisorer: Ewa Smedsberg och Marianne Rudberg.  Rev.suppleant: Lars Lindholm

SMBF: P-A Söderdahl

Festkommitten: Caj Jansson och Peter Skogblad

Sammankallande: Caj Jansson

Valberedning: Robert Arnald, Björn Högblom och Tommy Andersson

 

Val höstmötet 2007:

Klubbmästare: Caj Jansson, 1 år

Hamnfogde: Lasse Hall, 2 år

Hamnförvaltare: Vakant tills vidare

Holmkommitten: Jan Juhlén, Madis Tampöld, Alf Lindroth, Claes Högblom och Kenneth Högblom, 2 år

 

Medlemsantal och hamnplatser.

Medlemsantal 232 st (87 aktiva, 85 stödmedlemmar, 33 familjemedlemmar och 14 juniorer). Av medlemsantalet är 11 st hedersmedlemmar.

Klubben har fått 7 nya medlemmar och 23 har gått ur klubben.

Upplagda båtar 2007-2008 ett antal i Sätra och 11 st på Skogsö.

Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad I Sv.Sjö nr SBU-100-46

För 2008 är medlemskap tecknat I SSRS och Skärgårdsstiftelsen.

Klubben sponsrar en sopmaja inom Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.

  

Möten under verksamhetsåret:

Tre medlemsmöten, årsmöte, vårmöte och höstmöte.

Tio protokollförda styrelsemöten.

Från ordförande: P-A Söderdahl

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN OCH SMBF:S REPRESENTANT 2007

Även 2007 har präglats av HBK:s problem efter uppsägning av både hamnplatser och uppläggningsplatser. Styrelsen i sin helhet har arbetat med detta.

Vi har haft ett flertal möten med  idrottsförvaltningen och projektansvariga för byggnationen av Hammarbysjöstad.

Ett flertal möten med styrelsen för Fiskarfjärden har hållits inför etableringen med sommarplatserna där. Även möten med Sätra varv har ägt rum avseende vinterplatser.

Ett antal möten med HBK´s och Fisksätras styrelse har hållits inför samarbetet mellan klubbarna. Jag har suttit med på Fisksätras styrelsemöten som kontaktperson mellan klubbarna 1gång i månaden. Detta arbete har renderat i att HBK har haft 20 platser gratis under 2007, mot att FBK får besöka och hyra stugor på lika villkor som HBKare. HBK har fått intäkterna för dessa platser.

En arbetsgrupp bestående av Bengt Palm, Micke Andersson och mig själv P-A har tagit in priser från olika pontonfirmor och vi har bestämt oss för Nordiska Flytbryggan AB, där vi fick ett bra pris och bra kvalitet. Ekonomin räckte till 1 st vågbrytare helbetong och 2st trä/betong. Pontonerna skall läggas ut i Fisksätras hamn våren 2008. Med dessa 3 pontoner och ”våra” 20 platser kommer HBK att kunna belägga ca 50 platser, och vi har bygglov för 1st ponton till om så behövs och ekonomin tillåter.

Det har varit mycket arbete och möten avseende HBKs avetablering från sommarplatserna i Fiskarfjärdens hamn och avetableringen från Klippan nedre.

Medlemmar och de i styrelsen som jobbade med detta har gjort en otrolig arbetsinsats.

2008 bör förhoppningsvis bli ett lugnare år då vi kommer att ha sommarplatser i Fisksätra, vinterplatser för fisksätraliggare på Skogsö och övriga vinterliggare på Sätra varv. Visserligen så är det arbete med bomutläggning på de nya pontonerna men det är om man jämför, ”en .... i nilen”. 

Ordföranden

P-A Söderdahl

 

Från Hamnförvaltaren:

På grund av avsaknad av egen hemmahamn är denna tjänst vakant tills vidare.

 

Från Hamnfogdarna: Tommy och Lasse

Traktorn startade ännu en gång efter vintern, och sjösättningen gick som planerat på Klippan nedre, ca 15 stycken träbåtar. Det blev även sjösättning i Sätra då vi sjösatte ca 30 båtar från HBK, samt hjälpte till att sjösätta övriga båtar.

Senare under våren packade vi ihop allt på Klippan nedre och lämnade området. Bommar och övrigt kördes till Skogsö.

Inför hösten tog vi hem alla bommar och avslutade vår verksamhet nere i Fiskarfjärden.

Upptagningen skedde i år både i Sätra och Fisksätra (Skogsö), ca 20 stycken i Sätra, samt 20 stycken i Fisksätra. Allt gick bra.

Glöm inte att se till din båt under vintern också. Det blåser mycket på hösten/vintern och en del båtar ligger nakna och fryser.

 

Från Tillsyningsman Lugnet:

Vakant tills vidare.

 

HOLMKOMITTÉNS RAPPORT 2007

Klubbholmen öppnades direkt efter sjösättningen, det blev ingen eldning på Valborgsmässoafton som vi brukar.

Första arbetsplikten hade vi den 19-22 maj då det inte var någon uppslutning alls.

Andra arbetsplikten hade vi den 9-10 juni även då ingen uppslutning. En del arbeten utfördes av holmkommittén.

Kombinerad arbetsplikt och vedhuggarhelg hade vi den 15-16 september där arbeten utfördes av holmkommittén. På kvällen åt vi gemensamt ärtsoppa och drack punsch, som är tradition när det är vedhuggarhelg.

Tyvärr var det i år dålig uppslutning till arbetshelgerna. Vi hoppas på en förbättring 2008.

Vi ses till en ny fin säsong på vår holme Lilla Båtskobb.

Holmkomittèn: Robban. Madis. Affe. Janne. Björne. Kenneth.

 

Från Klubbmästare: Caj Jansson

Som ny klubbmästare i HBK fick jag som första uppdrag att anordna kräftskivan i slutet av augusti. Det var den sista varma sommarhelgen visade det sig senare, så vi hade verkligen tur med vädret! Festligheterna började med en ölprovning där vi lyckade klämma in säkert 30 personer i köksstugan. Diverse olika ölsorter avsmakades och stämningen var god, ölen med. Det var ett bra tillfälle att få säga hej till alla som kommit ut till ön för att ha kul.

Öl- och vinbaren i korvkiosken var samlingsplatsen hela kvällen och för småttingarna hade vi en fiskdamm men en massa roliga napp. Vi fick en egen kräfskive-sheriff som höll ordning på alla stökiga vuxna och dessutom en indian som smög i buskarna. De vuxna åt kräftor och köpte lotter. Högsta vinsten var en spahelg på Rosenön och den vann Monika Östrand. Hoppas att det blev en skön helg! Det var dans och sång hela kvällen och till sist lyste fullmånen på berget.

På vedhuggarhelgen var det ca 8-10 tappra personer som hade slutit upp. Som vanligt grillade vi hamburgare till lunch och senare serverades ärtsoppa med punch. Storstugan bättrades på med lite färg och vindskivorna byttes ut mm.

Nästa festlighet på Lilla Båtskobb blir midsommar, hoppas vi ses då!

Hälsningar från klubbmästare Caj Jansson med festkommittén; Peter Skogblad

  

Från Ungdomsledaren: Rickard

Under 2007 har samarbetet mellan HBK och Hammarby Sjöscoutkår fungerat lika bra som tidigare år.

Naturligtvis drabbades även sjöscouterna av flytten. Det hela har löst sig bra. Vi har invigt en brygga för scoutbåtarna nedanför Luma. För förvaring av segel, flytvästar och annat material har vi lånat en lokal på Ljusslingan.
Sjöscouterna har haft fem båtar i hamnen vid först Lugnet och sedan vid Luma.
Vi genomförde många seglingar i Hammarby Sjö under försommaren och den tidiga hösten.
Många av våra junior och patrullscouter behärskar nu jollarna, av typen tremans finsk scoutjolle, så pass väl att de klarar sig utan vuxna i båtarna. Det känns roligt!
Under sommaren hade vi ett härligt läger på Vindalsö, 1 nm öster om Sandhamn där vi verkligen kunde drilla våra scouter i segling.

Det finns ett stort intresse för sjöscouterna och våra tre avdelningar för patrull, junior och miniorgrupper är fullbelagda. Uppmanar trots det HBK-medlemmar att få med sina barn i sjöscouterna. Vi har verksamhet för barn från 7-14 år och vill utöka detta med äldre barn. Det kommer över tiden att lösa sig. De flesta barn börjar mellan 7-9 år.

Ungdomsansvarig Richard Bremberg

 

Från Miljöombudet: Göran

I samband med avflyttningen från Klippan nedre tömde vi alla oljor, färg och toaletterna.

Båda miljöstationerna flyttades till Skogsö, varav en kommer att fungera som miljöstation och den andra användas som förråd. En toalett forslades till Skogsö, och den andra placerades i Fisksätra, vid mastskjulet.

Tänk på att i dagsläget kommer vi inte ha någon miljöstation i Fisksätra, utan sköt om era oljebyten och sådant på Skogsö innan sjösättningen, så kan ni utnyttja miljöstationen som är placerad där.

Göran Lingfors

 

Ekonomisk rapport: Bengt, P-A

Ekonomisk rapport angående resultat för år 2007 och budgetförslag för år 2008.

 Enligt bifogad rapport.

 

Styrelsens förslag:

Att driftresultatet överförs i ny räkning för år 2008.

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.

 

  Åter till sidans början  

 

 


 

HBK:s ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2006Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 2007 avge följande verksamhets och förvaltningsberättelse.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Ordförande: P-A Söderdahl   V. ordf: Robert Arnald

Kassör: Bengt Palm   V. kassör: Peter Andersson

Sekreterare: P-A Söderdahl   V. sekr: Göran Olsson

Klubbmästare: Yvonne Frisell   Hamnförvaltare: Rolf Lindgren

Hamnfogdar: Tommy Andersson och Lars Hall

Tillsyningsman Lugnet: Sigfrid Österdal  Ungd.Kommitte: Rickard Bremberg  

Miljöombud: Göran Lingfors

Styrelse suppl: Madis Tampöld  och  Michael Andersson

 

Holmkommitten:

Robert Arnald, Madis Tampöld, Anders Frisell, Affe Lindroht, Janne Juhlen

Revisorer: Ewa Smedsberg och Marianne Rudberg.  Rev.suppleant: Lars Lindholm

SMBF: P-A Söderdahl

Festkommitten: Valda delar ur styrelsen

Sammankallande: Yvonne Frisell

Valberedning: Björn Högblom, Mats Sonnerup och Tommy Andersson

 

Val höstmötet 2006 på 2 år:

Hamnfogde: Tommy Andersson

Hamnförvaltare: Rolf Lindgren

Miljöombud: Göran Lingfors

Ungdomsledare: Richard Bremberg

Klubbmästare: Vakans

Holmkommitten: Robert Arnald, Björn Högblom

Suppleant: Hasse Holm

 

Medlemsantal och hamnplatser.

Medlemsantal 262 st ( 122 aktiva, 70 stödmedlemmar, 41 familjemedlemmar och 16 juniorer. Av medlemsantalet är 13 st hedersmedlemmar.

Klubben har fått 16 nya medlemmar och 36 har gått ur klubben.

Samtliga hamnplatser var belagda 2006.

Upplagda båtar 2006-2007 ett antal i Sätra och 15 st Klippan N.

Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad I Sv.Sjö nr SBU-100-46

För 2007 är medlemskap tecknat I SSRS och Skärgårdsstiftelsen.

Klubben sponsrar en sopmaja inom Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.

  

Möten under verksamhetsåret:

Tre medlemsmöten, årsmöte, vårmöte och höstmöte.

Tio protokollförda styrelsemöten.

Från ordförande: P-A Söderdahl

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN OCH SMBF:S REPRESENTANT 2006

Även 2006 har präglats av HBK:s problem efter uppsägning av både hamnplatser och uppläggningsplatser. Vi som arbetat med detta är:

Nils-Rune Nilsson, Göran Olsson, PA Söderdahl, Tommy Andersson, Richard Bremberg och Bosse Brink

Vi har haft ett flertal möten med både idrottsförvaltningen, gatu-fastighetskontoret och projektledarna som är ansvariga för byggnationen av Hammarbysjöstad.

Många besök hos tjänstemännen, som tillslut resulterade i ett påskrivet avtal om ca 100 sommarplatser i Hammarbysjöstad efter byggnationens färdigställande.

Arbetsgruppen har haft ett flertal möten för att vara väl förberedda inför dessa möten med borgarråden och tjänstemännen. 

Enda alternativ som erbjudits för HBK är Sätra Varv för uppläggning och Fiskarfjärden för hamnplatser, vilket vi tillslut kände oss tvingade att tacka ja till.

Men vi ser detta som en temporär lösning och har självklart jobbat vidare för att få fram något annat i saltsjön.

Kontakt har även sökts med de nya borgarråden, men vi har inte fått något gensvar ännu.

Vi har sökt kontakt med andra båtklubbar och skickat ut förfrågningar till närkommuner, det har resulterat i möten med Fisksätra båtklubb.

Jag kommer att informera om dessa möten på årsmötet.

En eloge till alla medlemmar som ställde upp och bar tunga bommar mm vid röjningen/flytten från Lugnet.

Ordföranden

P-A Söderdahl

 

Från Hamnförvaltaren: Roffe

Det som har blivit åtgärdat under det gångna året har i huvudsak varit svetsreparationer av sjösättningsvagnarna, samt lagningar av lite punkteringar.

 

Från Hamnfogdarna: Tommy och Lasse

Traktorn startade ännu en gång efter vintern, och sjösättningen gick som planerat.

Året har varit som övriga år, en del båtar har åkt i en gång andra vill komma upp en eller flera gånger. Upptagningen för de flesta båtar skedde ju som alla vet, nere i Sätra, och detta avlöpte utan problem. Några träbåtar blev liggande kvar på klippan nedre under vintern. Glöm inte att se till din båt under vintern också. Det blåser mycket på hösten/vintern och en del båtar ligger nakna och fryser.

 

Från Tillsyningsman Lugnet: Sigge

Iläggning av bommar. Upptagning av alla bommar på pontonerna. Ett antal pontoner och tillhörande bommar transporterades ned till Fiskarfjärden, resterande bommar förvaras tillsvidare på klippan nedre. Lagat staketet på Lugnet ett antal gånger, samt lagat vattenläckor. Plockat skräp som vanligt.

Ingen upptagning av båtar på Lugnet, utan lugnet är numera en byggnadsplats.

Nu när jag inte har något att se till längre, tackar jag för visat förtroende, och slutar

som tillsyningsman och styrelseledamot.

 

HOLMKOMITTÉNS RAPPORT 2006

Klubbholmen öppnades direkt efter sjösättningen, det blev ingen eldning på Valborgsmässoafton som vi brukar, för det var dåligt väder och mycket blåst.

Första arbetsplikten hade vi den 20-21 maj då det inte var någon uppslutning alls.

Andra arbetsplikten hade vi 10-11 juni och även då ingen uppslutning, en del arbeten

utfördes av holmkommittèn. Kombinerad arbetsplikt och vedhuggarhelg hade vi den 16-17 september med stor uppslutning, på grund av organiserat arbete fick Storstugan en ny panel på södersidan och ny färg. Lika så Sommarstugan blev nymålad och dåligt virke byttes ut, det återstår lite jobb kvar till våren. Toaletterna blev också målade. Som hör vedhuggarhelgen till blev det mycket ved huggen, så vedboden är full för nästa säsong. På kvällen åt vi gemensamt, ärtsoppa och drack punsch, som är tradition när det är vedhuggarhelg.

Vi i holmkomittèn tackar alla som har jobbat på vår holme under sommaren och sett till att den är så fin.

Vi ses till en ny fin säsong på vår holme Lilla Båtskobb.

Holmkomittèn: Robban. Madis. Affe. Janne. Anders.

 

Från Klubbvärdinnan: Yvonne

Ännu en båtsommar har förflutit och med underbart väder, som jag tror att alla fått del av oavsett semesterperiod och ledighet.

Aktiviteter som midsommaraftonen har också haft bra väder, kanske det bästa midsommarvädret på många år. Tyvärr var inte medlemsantalet så stort beträffande midsommarfirandet, men desto trevligare pga det fina vädret och så fick vi besök utifrån av ett gäng ungdomar. Eftersom det blåste så i viken samlades alla båtar på norra sidan där vi hade uppslutning på bergshällen under i stort sett hela helgen. På midsommaraftonen satte vi upp långbord på ängen där vi dukade upp den sedvanliga sillunchen och sjöng snapsvisor. Sedan klädde vi midsommarstången och dansade runt den med efterföljande tipspromenad. Dagen avslutades sedan på dansbanan med dans till lugna favoriter och sedan intog vi ånyo bergshällen för att avsluta med gitarrspel och denna gång blev det även dragspelsmusik, tills när solen gick ner.

På midsommardagen blev det gemensam korvgrillning och ungdomarna visade upp sig på medhavd vattenskoter mm, och den som ville, fick provåka. Då det var fotboll på kvällen, dukades det upp en storbilds-tv på dansbanan och var och en grillade sin tänkta middag utanför och hejade på Sverige, tyvärr gick det inte så bra för dem.

Kräftskivan drog detta år igen desto mer folk, även den hade vackert väder. Som vanligt dukades det på dansbanan där var och en intog sina kräftor och kvällen avslutades ned dans och sedan som vanligt den sista stunden på bryggan med gitarrspel.

På vedhuggarhelgen blev det stor anslutning av medlemmar då det skulle snickras och målas, det var mycket som hann göras och det var en trevlig samling som bjöds både för att grilla hamburgare på lördagen till lunch och korvgrillning på söndagen och sedan åt vi för första gången på länge medhavd ärtsoppa vid långbord på bryggan på lördag kväll, och kvällen var ljuvlig. På söndagen fortsatte arbetet.

Höstfesten var avslutande för säsongen som ådrog sig på M/S Windhem med tacos alt räkor och musik av Smalare Än Thord.

Detta var mitt sista år som klubbvärdinna och min sista verksamhetsberättelse i HBK, därmed tackar jag för de åren som jag haft förtroende att få vara den som arrangerat olika aktiviteter under båtsäsongen.

Yvonne Frisell

klubbvärdinna

  

Från Ungdomsledaren: Rickard

Under 2006 har samarbetet mellan HBK och Hammarby Sjöscoutkår fungerat lika bra som tidigare år.

Sjöscouterna har fyra båtar i hamnen vid Lugnet och har genomfört seglingar på försommaren och den tidiga hösten.

Fredagen den 28 april sjösattes Avantin, ”Mysig”, med hjälp av kran, från HBK.

En container har hyrts även i år, för att förvara allt båtmaterial och flytvästar i, vilket var en mycket lyckad lösning. Den har flyttats under hösten till ”Klippan nedre”-, eftersom HBK:s område vid Kanalvägen har ”försvunnit”, eftersom det ska byggas bostäder där.

På nationaldagen i juni genomfördes en dagssegling, i bra väder. Seglingen gick till Årsta holmar, där matsäck åts.

Intresset för sjöscouterna har successivt ökat så nu är våra junior och patrullgrupper fullbelagda. Uppmanar trots det HBK-medlemmar att få med sina barn i sjöscouterna. Vi har verksamhet för barn från 7-14 år och vill utöka detta med äldre barn. Det kommer över tiden att lösa sig. De flesta barn börjar mellan 7-9 år.

Ungdomsansvarig Richard Bremberg

 

Från Miljöombudet: Göran

Jag fick god hjälp med rengöringen av toaletterna och

miljöstationerna vid arbetspliktshelgen.

I övrigt kan nämnas att oljan hämtats regelbundet under året,

likaså har toaletterna tömts som planerat och färgburkarna har hämtats till

destruktion.

Häll alltid över färgslattar i större burkar och lösningsmedel i avsedda

kärl. I "soptunnorna" får endast sopor läggas, ej grovsopor.

I stort sett har allt fungerat bra.

Göran Lingfors

 

Ekonomisk rapport: Bengt, P-A

Ekonomisk rapport angående resultat för år 2006 och budgetförslag för år 2007.

 Enligt bifogad rapport.

 

Styrelsens förslag:

Att driftresultatet överförs i ny räkning för år 2007.

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.

 

  Åter till sidans början  

 

 


HBK:s ÅRSREDOVISNING FÖR KALENDERÅRET 2005Styrelsen får härmed enligt stadgarna § 6 mom.1 till årsmötet 2006 avge följande verksamhets och förvaltningsberättelse.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordförande: Curt Shütt   V. ordf: Robert Arnald
Kassör: Bengt Palm   V. kassör: Peter Andersson
Sekreterare: P-A Söderdahl   V. sekr: Göran Olsson
Klubbmästare: Yvonne Frisell   Hamnförvaltare: Rolf Lindgren
Hamnfogdar: Tommy Andersson och Lars Hall
Tillsyningsman Lugnet: Sigfrid Österdal Ungd.Kommitte: Rickard Bremberg
Miljöombud: Göran Lingfors
Styrelse suppl: Madis Tampöld och Mikael Andersson


Holmkommitten:
Robert Arnald, Madis Tampöld, Anders Frisell, Jan Juhlén, Alf Lindroht, Arne Gunnarsson.
Revisorer: Ewa Smedsberg och Marianne Rudberg.   Rev.suppleant: Lars Lindholm
SMBF: Curt Shütt
Festkommitten: Valda delar ur styrelsen
Sammankallande: Yvonne Frisell
Valberedning: Robert Arnald, Mats Sonnerup och Rune Karlsson


Val höstmötet 2005 på 2 år:
Hamnfogde: Lasse Hall 1 år
Tillsyningsman: Sigge Österdahl 1 år
Holmkommitten: Janne Juhlen 2 år, Madis Tampöld 2 år,Alf Lindroth 2 år.
 

Val på höstmötet på 1 år:
Klubbmästare: Yvonne Frisell


Extra val 1år:
Vice ordförande: Robert Arnald


Medlemsantal och hamnplatser.
Medlemsantalet var vid årets slut 296 st (170 aktiva, 65 stödmedlemmar, 45 familje och 16 juniorer.) Av medlemsantalet är 13 st hedersmedlemmar.
Klubben har fått 25 st nya medlemmar och 27st har gått ur klubben.

Samtliga hamnplatser 134 st var belagda sommaren 2005.
Upplagda båtar 2005-06 är 136 st .
Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad I Sv.Sjö nr SBU-100-46
För 2006 är medlemsskap tecknat I SSRS och Skärgårdsstiftelsen.
Klubben sponsrar en sopmaja inom Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.


Möten under verksamhetsåret:
Tre medlemsmöten, årsmöte, vårmöte och höstmöte.
Tio protokollförda styrelsemöten.

Från Ordförande: Curre

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDEN OCH SMBF:S REPRESENTANT 2005
Året som gått har av naturliga skäl handlat om HBK:s problem efter uppsägning av både hamnplatser och uppläggningsplatser. Vi som varit med och förhandlat om dessa problem är:

Curt Schütt, Nils-Rune Nilsson, Göran Olsson, PA Söderdahl, Tommy Andersson, Richard Bremberg och Bosse Brink.
Vi har efter uppsägningen av områdena haft ett flertal möten med både idrottsförvalningen och Gatu- och Fastighetskontoret som är ansvariga för byggnationen av Hammarby Sjöstad.
Detta har inte varit en lätt väg att vandra eftersom det verkar svårt att engagera sig i en liten båtklubbs problem när byggherrar och arkitekter bestämmer hur det skall bli. Vi har även haft åsikter om SMBF:s stöd och engagemang i detta stora problem för HBK.
SMBF:s representant Carsten Syverstad har inte heller, enligt vår mening, tillfört något positivt i förhandlingarna.
Enda alternativ som erbjudits för HBK är Sätra Varv för uppläggning och Fiskarfjärden för hamnplatser.
En plats för HBK har också erbjudits utanför Södertälje men det förkastade vi omedelbart.
Med detta i bagaget är vi ju naturligtvis inte nöjda utan har kämpat vidare och är nu på politikernivå med våra problem.
Ett möte med Idrottsnämndens Py Börjesson har ägt rum och fler är planerade.
Redovisning från dessa möten kommer att tas upp på årsmötet.
Med denna inte alltför upplyftande rapport anser vi i styrelsen att det faktiskt ändå har öppnats några dörrar på glänt.

Ordföranden
Curt Schütt


Från Hamnförvaltaren: Roffe
Det som har blivit åtgärdat under det gångna året har i huvudsak varit svetsreparationer av sjösättningsvagnarna och punkteringar.
Hjulaxelbyte på lilla kanonvagnen.


Från Hamnfogdarna: Tommy och Lasse
Traktorn startade efter vintern, hoppas att den startar till våren också. Året har varit som övriga år en del båtar har åkt i en gång andra vill komma upp en eller flera gånger. Men alla kom upp till slut utan några incidenter. Till vintersäsongen 2005-2006 har vi tagit upp 40 båtar på Klippan nedre och 56 båtar på Klippan Övre. Glöm inte att se till din båt under vintern också. Det blåser mycket på hösten och en del båtar ligger nakna och fryser. Märk upp din båt uppe på land med ditt medlemsnummer så är det lättare att få tag på dig om det skulle hända något under vintern.

Från Tillsyningsman Lugnet: Sigge
Iläggning / upptagning av bommar. Byten av trasiga bomflöten. Lagning av staketet Lugnet ett antal gånger. Lagat vattenläckor. Plockat skräp som vanligt.
Båtar torrsatta på Lugnet 40 st exl. Jollar och sjöscouter.


HOLMKOMITTÈNS RAPPORT 2005
Klubbholmen öppnades direkt efter sjösättningen då vi under Valborgsmässoafton eldade upp fjolårets skräp.
Första arbetsplikten hade vi den 21-22 Maj då det inte var någon uppslutning alls.
Andra arbetsplikten hade vi 11-12 Juni ny spis installerades i storstugan söderstugan fick nya gardiner.
Kombinerad arbetsplikt och vedhuggarhelg hade vi den 17-18 september bastun blev färdig målad och söderstugan fick ny färg det nedblåsta trädet blev till ved.
Som hör vedhuggarhelgen till blev det mycket ved huggen så vedboden är full för nästa säsong. På kvällen åt vi gemensamt, ärtsoppa och drack punsch, som är tradition när det är vedhuggarhelg.
Vi i holmkomittèn tackar alla som har jobbat på vår holme under sommaren och ser till att den är så fin.
Vi ses till en ny fin säsong på vår holme Lilla Båtskobb.

Holmkomittèn: Robban. Madis. Affe. Janne. Anders. Arne

Från Klubbvärdinnan: Yvonne
Ännu ett år har förflutit i min roll som klubbvärdinna.
Vädret har väl inte varit det bästa för oss båtägare, men det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder.
Midsommaraftonen hade väl det finaste vädret på många år, men tyvärr blev inte uppslutningen av antal gäster det man önskat, men vi som firade midsommar på holmen blev desto nöjdare då solen sken från en klarblå himmel och vi kunde grilla och bada långt in på midsommaraftonens kväll innan det var dags att inta dansbanan efter att ha dansat runt midsommarstången på dagen i skuggan på ängen.
Kräftorna smakade sedan som åren innan när det var dags för kräftskivan och även då var vi det ”gamla” vanliga gänget som intog dansbanan och smackade och sög på dem för att sedan avsluta med dansen som fortsatte med gitarrackord på bryggan fram på småtimmarna.
Vedhuggarhelgen avslutade ”min” säsong med målning, vedhuggning och den traditionella ärtsoppan och medan regnet öste ner dagen efter grillade vi den sista korven…..
Sedan var det då dags för 70-årsjubileumet som gick av stapeln på Ånedinlinjen för att få känslan av närhet till vattnet. Vi var ett sällskap på ca 100 personer som åt, sjöng, lekte och dansade och hade väldigt trevligt under båtresan i varandras glada sällskap.

Med önskan om ett nytt trevligt båtår
Yvonne Frisell
klubbvärdinna


Från Ungdomsledaren: Rickard
Under 2005 har samarbetet mellan HBK och Hammarby Sjöscoutkår fungerat lika bra som tidigare år.
Sjöscouterna har fyra båtar i hamnen vid Lugnet och har genomfört seglingar på försommaren och den tidiga hösten. Både kvällsseglingar på tisdagarna och ett antal söndagsseglingar. – Det går att segla jolle inne i Hammarby Sjö; förutsättningarna är normalvattenstånd och att man undviker vraken som sticker upp. Vår Avanti (kölbåt) mår bättre av lite större vatten.
Intresset för sjöscouterna har succesivt ökat så nu är våra junior och patrullgrupper fullbelagda. Uppmanar trots det HBK-medlemmar att få med sina barn i sjöscouterna. Vi har verksamhet för barn från 7-14 år och vill utöka detta med äldre barn. Det kommer över tiden att lösa sig. De flesta barn börjar mellan 7-9 år.
Ungdomsansvarig Richard Bremberg


Från Miljöombudet: Göran
Vid arbetspliktshelgen fick jag god hjälp med rengöring av toaletterna och miljöstationerna. Oljan hämtas regelbundet. Innan ni kastar färgburkar häll över slattarna i en större burk som jag kan lämna till destruktion. Häll över lösningsmedel i avsedda kärl. Sopsorteringen har inte fungerat så bra, ibland så ligger det flaskor och burkar i avfallskärlen även grovsopor så som solstolar och grillar, skärpning detta blir onödigt dyrt för HBK.
Göran Lingfors

Ekonomisk rapport: Bengt, Curre, P-A
Ekonomisk rapport angående resultat för år 2005 och budgetförslag för år 2006.
Enligt bifogad rapport
.

Styrelsens förslag:
Att driftresultatet överförs i ny räkning för år 2006.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.
 

  Åter till sidans början  

 


HBK:s ÅRSREDOVISNING FÖR 2004


Styrelsen får härmed enligt stadgarnas § 6 mom 1 till årsmötet 2005 avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande

Curt Schütt

V.ordförande

Robert Arnald

Kassör

Bengt Palm

V. kassör

Peter Andersson

Sekreterare

P-A. Söderdahl

V.sekreterare

Göran Olsson

Klubbmästare

Yvonne Frisell

Hamnförvaltare

Rolf Lindgren

Tillsyningsman

Sigfrid Österdal

Ungd.Kommitte

Rickard Bremberg

Hamnfogde

Tommy Andersson

Hamnfogde

Lars Hall

Miljöombud

Göran Lingfors

 

 

 

Styrelsesuppleanter

Madis Tampöld och Mikael Andersson

 

Holmkommitten:

Robert Arnald, Madis Tampöld, Björn Högblom,  Affe Lindroht, Tony Valdelid.

Revisorer: Ewa Smedsberg och Vakans        Rev.suppleant: Lars Lindholm

SMBF: Curt Shütt

Festkommitten: Valda delar ur styrelsen

Sammankallande: Yvonne Frisell

Valberedning: Robert Arnald ,Mats Sonnerup och Rune Karlsson

 

Val höstmötet 2004 på 2 år:

Hamnfogde: Tommy Andersson

Hamnförvaltare: Rolf Lindgren

Miljöombud:Göran Lingfors

Ungdomsledare: Rickard Bremberg

Holmkommitten: Arne Gunnarsson, Robert Arnald och en vakans

Val på höstmötet på 1 år:

Klubbmästare: Yvonne Frisell

 

Medlemsantal och hamnplatser:

Medlemsantalet var vid årets slut 299 st (175 aktiva, 61 stödmedlemmar, 47 familje och 16 juniorer. Av medlemsantalet är 13 st hedersmedlemmar.

Klubben har fått 21 st nya medlemmar och 28 st har gått ur klubben.

Klubben har även ansökningar från 15 st som står i kö för en sommar eller vinterplats.

Samtliga hamnplatser 134 st var belagda sommaren 2004.

Upplagda båtar 2004-05 är 138 st.

Båtklubbsförsäkring med tillägg för olycksfall, är tecknad I Sv. Sjö nr SBU-100-46

För 2005 är medlemsskap tecknat I SSRS och Skärgårdsstiftelsen.

Klubben sponsrar en sopmaja inom Storö-Bockö-Lökaö naturresarvat.

 

Möten under verksamhetsåret:

Tre medlemsmöten, årsmöte den 26/2, vårmöte den 13/5 och höstmöte den 28/10

Elva protokollförda styrelsemöten.

                                                                                                                      

Från Ordförande: Curre

Ett flertal möten har ägt rum mellan Stockolm fritid / gatu – fastighetskontoret

och HBk’s styrelse. Vidare information kommer att läggas i klubbhuset Lugnet

och på HBK’s hemsida.

 

Från Hamnförvaltaren: Roffe

Det som har blivit åtgärdat under det gångna året har i huvudsak varit svetsrep. av sjösättningsvagnarna inkl. lagerbyte på vinkelvagnen.

Vid upptagningen så brakade vinkelväxelspelet på lyftbocken… efter lite jagande

så lyckades vi få den brustna axeln svetsad och nya kullager monterade.

 

Från Hamnfogdarna: Tommy och Lasse

Traktorn startade efter vintern, hoppas att den startar till våren också (vi letar efter en lite nyare modell).

Året har varit som övriga år en del båtar har åkt i en gång andra vill komma upp en eller flera gånger. Det gick trögt att få upp alla båtar till Klippan övre när vinschen gick sönder och viren på spelet gick av. Men alla kom upp till slut utan några fler incidenter. Till vintersäsongen 2004-2005 har vi tagit 34 båtar på Klippan nedre och 62 båtar på Klippan Övre. Glöm inte att se till din båt under vintern också. Det blåser mycket på hösten och en del båtar ligger nakna och fryser. Märk upp din båt uppe på land med ditt medlemsnummer så är det lättare att få tag på dig om det skulle hända något under vintern

 

Från Tillsyningsman Lugnet: Sigge  

Iläggning / upptagning av bommar. Byten av trasiga bomflöten. Lagning av staketet Lugnet ett antal gånger. Lagat vattenläckor. Plockat ölburkar och flaskor på området.

 

Från Holmkommitten: Robban, Madis, Björne, Tony, Affe och Janne

Klubbholmen öppnades direkt efter sjösättningen då vi under Valborgsmässoafton  eldade upp en del av fjolårets skräp.

Första arbetsplikten hade vi den 22-23 Maj då det inte var någon uppslutning alls. Andra arbetsplikten hade vi 12-13 Juni då fick söderstugan nytt räcke på trappan in till stugan.

Helgen den 11-12 September blev de flesta bryggorna  inoljade.

Kombinerad arbetsplikt och vedhuggarhelg hade vi den 18-19 september då vi la nytt tak på toaletterna och påbörjade ommålning av toa och bastu.

Som hör vedhuggarhelgen till så blev det mycket ved huggen så vedboden är full för nästa säsong. På kvällen åt vi gemensamt, ärtsoppa och drack punsch, som är tradition när det är vedhuggarhelg.

Vi i Holmkomittèn tackar alla som har jobbat på vår holme under sommaren och ser till att den är så fin.

Vi ses till en ny fin säsong på vår holme Lilla Båtskobb.

 

Från Klubbvärdinnan: Yvonne                                                              

Efter att under året försökt hitta min roll som klubbmästarinna, efter att själv endast haft båt under ca 2 år och varit  medlem i HBK, ska jag kortfattat redovisa för mitt första verksamhetsår som klubbvärd/klubbvärdinna.

Under första året som medlemmar i HBK med en styrpulpet, blev besöken på Klubbholmen mest spontana under dagtid och man fick inte så många referensminnen, men vår bestämdhet var ändå att båt skulle vi fortsätta med.

Efter att ha blivit tillfrågade på vårfesten och inte vald enligt stadgarna förrän på höstmötet, gick starten vid båtiläggningen då regnet stod som spön i backen och jag skulle sälja mina första lotter och se till att lottdragningen skedde.

Midsommarfesten var det stora viktiga engagemanget, med lekar, tipspromenader, lekar, korv- och ölförsäljning, dans på kvällen för mogen ungdom m m. Tack vare viljan, goda vänner,  bra båtmänniskor och sponsring från bl a Vikingline och för att inte glömma de två damerna som skötte korv- och ölförsäljningen med glans så lyckades jag nog genomföra min första midsommar på Klubbholmen ganska bra.

Kräftskivan tog jag som en ”liten” lek, jag hade ju tränat på midsommar, den blev dock över förväntan trots det dåliga vädret som gjorde sitt intrång på kvällen. Det serverades även denna gång öl, vin- och korv till självkostnadspris, dock inte denna gång av de två damerna utan av andra frivilliga som med glädje ställde upp, kvällen avlöpte med dans och avslutades i storstugan med gitarrspel på sennatten. Även denna kväll innehöll lottdragning med sponsring av Vikingline m fl.

Vedhuggarhelgen blev det också en bra uppslutning på trots även då dåligt väder och tunga arbetsuppgifter, bl a en brandvagn som skulle flyttas på ön, men det löstes av villiga och starka ”män”. Ärtsoppan smakade extra gott både med tanke på väder och kroppsarbete.

Sedan var det dags för båtupptagningen och då hade jag dragit efter andan och missat att även nu skulle lottförsäljning ha skett, men det får förbättras nästa säsong...

Så det första året har gått för runt med mest glädjande stunder och stort engagemang från berörda och vilja att hjälpa till för att göra mitt första verksamhetsår genomförbart utan varken erfarenhet som klubbmästare i båtklubb eller festkommitté.

Jag har varit snar att skylla på dåligt väder men för oss båtfolk finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, så nu ser jag fram emot ett nytt verksamhetsår med nya trevliga engagemang och förhoppningsvis lite bättre sommar 2005, så uppslutningen kring det som händer bl a på Klubbholmen blir stort, större än det som är vanligt, framför allt från både gamla som nya ansikten.

Framförallt ser jag fram mot den stundande nya båtsäsongen 2005 och 70-årsjubileumet...

    Tack för denna säsong 

    Yvonne Frisell

 

Från Ungdomsledaren: Rickard

På hösten 2003 så beslöt styrelsen att stödja den nybildade Hammarby Sjöscoutkår. Genom ett samarbete så lånar HBK ut klubbstugan på Klippan till sjöscouterna på tisdagskvällar. Under 2004 så har ett tjugotal sammankomster hållits med sjöscouterna i HBK’s lokaler. Sjöscouterna har fem stycken båtar som ligger vid HBK. Tre stycken finska scoutjollar 430, som heter Yxig, Kaxig och Kolmig.
En östtysk jolle Ypsilon med en massa trimningsmöjligheter, dubbla centerbord och roder. Samt en Avanti, den klassiska rustika scoutsegelbåten som förutom segel också har en liten utombordare. Under början av säsongen så rustades dessa båtar som inte legat i sjön på ett tag. De har donerats till kåren av Stockholms Scoutdistrikt och Vässarö. Östtysken sjönk någon vecka efter rustningen då vatten kommit in genom självlänsen.

På sommaren hade sjöscouterna ett seglarläger på Vässarö. Lägret på Vässarö genomfördes i solsken och stark vind med många glada deltagare. Det var planerat att ha lägret på Lilla Båtskobb men planerna ändrades i sista stund på grund av logistikproblem. Tält, utrustning och båtar fanns sedan tidigare på Vässarö. Till kommande säsonger ser vi dock fram emot att komma ut på Lilla Båtskobb.

Under hösten genomfördes ett antal seglingar ute i Hammarby Sjö och utanför Beckholmen. Då det segelfria djupet i Hammarby Sjö är under halvmetern och dessutom det finns en massa sjögräs blev det lite si och så med seglingen i Hammarby Sjö. Ett förslag om muddring har lämnats in till Katarina-Sofia stadsdelsnämnd och till Hammarby Sjöstads projektkontor. Trots en del utmaningar har samarbetet mellan HBK och sjöscouterna varit till stor glädje och vi välkomnar alla HBKs juniorer i verksamheten.

    Ungdomsansvarig               

    Richard Bremberg

 

Från Miljöombudet: Göran

Jag har tagit över efter Madis och började med en miljökurs.

Vid arbetspliktshelgen fick jag god hjälp med rengöring av toaletterna och miljöstationerna. Oljan hämtas regelbundet. Innan ni kastar färgburkar häll över slattarna i en större burk som jag kan lämna till destruktion. Häll över lösningsmedel i avsedda kärl. Sopsorteringen har fungerat bra, men ibland så ligger det flaskor och burkar i avfallskärlen.

    Göran Lingfors

 

Ekonomisk rapport: Bengt, Curre, P-A

Ekonomisk rapport angående resultat för år 2004 och budgetförslag för år 2005.

Enligt bifogad rapport.

 

Styrelsens förslag:

Att driftresultatet överförs i ny räkning för år 2005.

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret. 

   Åter till sidans början  

 


 

HBK:s ÅRSREDOVISNING FÖR 2003


Styrelsen får härmed enligt stadgarnas § 6 mom 1 till årsmötet 2004
avge följande verksamhets och förvaltningsberättelse.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande

Curre Schütt

V.ordförande

VAKANS

Kassör

Bengt Palm

V. kassör

Peter Andersson

Sekreterare

P-A. Söderdahl

V.sekreterare

Göran Olsson

Klubbmästare

Susanne Högblom

Hamnförvaltare

Rolf Lindgren

Tillsynsman

Sigfrid Österdal

Ungd.Ledare

VAKANS

Hamnfogde

Tommy Andersson

Hamnfogde

Lasse Hall

Miljöombud

Madis Tampöld

 

 

 

Suppleanter

Robert Arnald och Mikael Andersson

 

HOLMKOMMITTEN

Robert Arnald, Madis Tampöld, Björn Högblom, Tony Valdelid och
Affe Lindroth.

 

Tävlingsledare

Curre Schütt

 

Revisorer

Ewa Smedberg

VAKANS

Rev. suppl

Lars Lindholm

VAKANS

 

FESTKOMMITTE

Ann-Kristne Högblom. Peter Andersson och Susanne Högblom

 

Valberedning

Robert Arnald

P-A. Söderdahl

 

EXTRAVAL VID HÖSTMÖTET 2003
Följande poster tillsattes fram till årsmötet 2004 .

Revisor: Marianne Rudberg.  V.ordförande: Robert Arnald,
Valkommitten: Rune Karlsson, Miljöombud: Göran Lingfors
Ungdomsledare: Rickard Bremberg.

 

MEDLEMSANTAL OCH HAMNPLATSER

Medlemsantalet var  vid årets slut 316 personer (177 aktiva, 69 passiva,
52 familjemedlemmar och 18 juniorer.
Av medlemsantalet är 15 hedersmedlemmar.
Klubben har fått 27 nya medlemmar och 18 har gått ur.
Klubben har även ansökningar från 15 personer som står i kö för sommar
eller vinterplats
Samtliga 134 hamnplatserna var belagda.
Upplagda båtar vintern 2003 - 04 är 120 st.

Båtklubbsförsäkringen med tillägg för olycksfall är tecknad i Sv. Sjö
Nr: SBU-100-46.

För 2004 är medlemskap tecknat i Sjöräddningssällskapet och
Skärgårdsstiftelsen.
Klubben sponsrar en sopmaja inom Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.

 

MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET

Tre medlemsmöten har avhållits, årsmöte den 13/3, vårmöte den 8/5
och höstmöte den 30/10.
Styrelsen har haft nio protokollförda möten.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN ORDFÖRANDE
OCH SMBF:s REPRESENTANT

Årets ordförandekonferans ägde rum den 16 november 2003 på
Carlsberg bryggeri vid Bällstaviken med ett 70-tal deltagare.

Under förmiddagen ledde Mats Lejmyr från styrelsen en påtagligt livlig
diskussion omkring krav på och ansvar inom ideella föreningar.
Avtal mellan klubb och medlem och villkoren för sådana, klubbekonomi,
moms, skatte- och ägandefrågor togs bl a upp till behandling.
Konferensen enades om att förbundet under kommande verksamhetsår
borde ordna en bred funktionärsutbildning för att sprida kunskap kring
dessa och hit hörande frågor.

Gunnar Widen redovisade omfattningen av de skjutövningar som amfibie-
regementet i Waxholm kommer att begära miljöprövning för.

Leif Backman, valberedningens ordförande redovisade läget i
valberedningen.

Ulf Svedber, chef för sjötrafikområde Stockholm / Mälaren redovisade
aktuella sjöfarts och farledsfrågor till intressanta bilder och redovisade
också - kanske  inte alltid så populära - synpunkter på båtregister, fartbe-
gränsningar, körkort till sjöss och andra båtpolitiska frågeställningar.

Carsten Syverstad redogjorde för förslag till avgifter för klubbar i Stock-
holm. Förslaget innebär att avgifterna skall förbli oförändrade.

I övrigt kan styrelsen meddela att klubben är kallad till möte hos Fritids-
förvaltningen ang hamnområde och uppläggningsplatser. Mötet kommer
att ske den 26 januari och kommer att redovisas på årsmötet.

 

FRÅN HAMNFÖRVALTAREN: Roffe
Det som varit det genomgripande under den gångna säsongen är bredd-
ning av sjösättningskärror så dom får rätt spårvidd till den renoverade
rampen. Förutom det så har det varit lagerbyte på kanonvagnen samt en
del repsvets av sidostöttor.
En låskätting med förankring i betongmuren har kommit på plats.

 

FRÅN HAMNFOGDARNA: Tommy och Lasse
Traktorn startade efter vintern, hoppas den startar i år också (vi letar
efter en lite nyare modell).
Året har varit som övriga år en del båtar har åkt i en gång andra vill
komma upp en eller flera gånger.
Vi har satt lås på sliprännan så att man inte ska kunna sjösätta själv, en
ren säkerhetsåtgärd.
Till vintersäsongen 2003-04 har vi tagit 34 båtar till Klippan nedre och
59 till övre.
Glöm inte att se till din båt under vintern också. Det blåser mycket på
hösten och en del båtar ligger nakna och fryser.

 

FRÅN TILLSYNINGSMAN LUGNET: Sigge
Ett antal flöten och Y-bommar har inköpts och satts på plats.
Diverse elfel har åtgärdats efter mycket pyssel och felsökning med hjälp
av yrkeskunniga medlemmar.
Efter uppläggningen uppmärksammades en buse med en stulen båt.
Polis tillkallades så nu är båten åter bakom stängsel och förhoppningsvis
är även busen bakom stängsel.
Diverse saker stals samtidigt ur några båtar på Klippan övre och kan
återfår hos Nackapolisen.

 

FRÅN HOLKOMMITTÉN:
Robban, Madis, Björne, Tony och Affe

Klubbholmen öppnades direkt efter sjösättningen då vi under Valborgs-
mässoafton eldade upp en del av fjolårets skräp.
Vi konstaterade att det var fel med elen till bryggan nedanför Storstugan,
en ny kabel på 80m. fick dras.
Första arbetsplikten hade vi den 24-25 maj då vi började med bygget av
den nya korvkiosken. Sommarstugan fick en uppfräschning med mål-
ning och golvet återställdes till originalskick.
Andra arbetsplikten den 14-15 juni färdigställdes korvkiosken.
Kombinerad arbetsplikt och vedhuggarhelg hade vi den 13-14 september
då vi bogserade hem mycket  timmer från Kalvholmen med små båtar.
På kvällen åt vi gemensamt ärtsoppa och drack punch som är tradition
när det är vedhuggarhelg.
Vi i holmkommittén tackar alla som har jobbat på vår holme under som-
maren och ser till att den är fin.
Vi ses till en ny fin säsong på vår holme Lilla Båtskobb.

 

FRÅN MILJÖOMBUDET: Madis
Under arbetspliktshelgen rengjordes miljöstationerna och  toaletterna.
Glädjande var att alla bättrat sig vad gäller denna hantering, det såg mycket
finare ut än året innan.
Oljan töms regelbundet och en allmän kontroll sker kontinuerligt. Viktigt
att komma ihåg att de sopor som lämnas i klubbens avfallscontainer
endast är till för hushållssopor. Slängs övrigt material får klubben betala
höga sorteringsavgifter. En helt onödig kostnad.

 

EKONOMISK RAPPORT: Bengt, Curre och P-A
Ekonomisk rapport angående resultat för 2003 och budgetförslag för 2004.
Se bifogad rapport.

Styrelsen föreslår att driftresultatet överföres i ny räkning för år 2004.

 

 

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.

 

  Åter till sidans början